Een fijne sfeer school is belangrijk voor het algemeen welbevinden van het kind en voor de leerprestaties. Een cruciale factor daarbij zijn ouders. Maar hoe kun je werken aan een fijne sfeer op school als je niet op één lijn zit met ouders over hoe je met elkaar omgaat? Of specifieker; hoe kun je pesten effectief tegengaan als school en ouders hier een hele andere kijk op hebben? Veel scholen worstelen met dergelijke vragen. Daarom hebben de Rijkuniversiteit Groningen (RUG) en het Nederlands Jeugd instituut (NJI) de module ‘Samen met ouders werken aan een fijne school’ ontwikkeld. De module bestaat uit een toolkit en een training die aanknopingspunten bieden voor het verhogen van ouderbetrokkenheid in het algemeen én specifiek bij het creëren van een fijne school.

De toolkit is een laagdrempelige en praktische map met activiteiten, werkvormen, inspirerende praktijkvoorbeelden voor het creëren van ouderbetrokkenheid in het algemeen én ouderbetrokkenheid bij het thema ‘fijne school’. Aan de hand van de toolkit gaat de school aan de slag met vier pijlers: ‘Werk aan een duidelijke visie’, ‘Maak een groep van ouders’, ‘Versterk de band tussen leerkracht en ouders’ en ‘Stimuleer structurele informatie-uitwisseling’.

Sommige scholen zijn in staat om zelfstandig de toolkit in te zetten. Dit zijn met name scholen die al een heldere visie hebben op de thema’s ‘fijne school’ en ‘ouderbetrokkenheid’ en aansluitend beleid hebben ontwikkeld. De meeste scholen zijn echter nog niet zo ver en hebben ondersteuning nodig. Hiervoor hebben de RUG en het NJI, in samenwerking met het Kenniscentrum Sociale Veiligheid en Groepsvorming, een training ontwikkeld. De training bestaat uit verschillende optionele onderdelen zoals visievorming, het uitdragen van de visie, ouderbetrokkenheid 3.0, omgaan met bepaald gedrag van ouders, de pijlers van de toolkit, de inzet van de toolkit en succesfactoren bij ouderbetrokkenheid. In overleg met de school wordt bepaald welke onderdelen in de training aan bod komen. De training wordt dus op maat aangeboden.

Meer weten over deze module en de toolkit? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen je alles vertellen over de mogelijkheden en de behaalde tot nu toe behaalde resultaten.