Naast de toolkit is er door de Rijksuniversiteit Groningen en het Nederlands Jeugdinstituut ook een training ontwikkeld. De training zorgt ervoor dat leerkrachten beter in staat zijn om ouders op een positieve manier bij de school te betrekken.

School en ouders hebben een gemeenschappelijk doel: een zo goed mogelijke ontwikkeling van het kind. Ouders hebben dus ook een belangrijke rol, al worden zij daar door de school vaak nog onvoldoende op aangesproken. Ouders en school hebben een gedeelde verantwoordelijkheid en zouden op een gelijkwaardige manier moeten samenwerken aan de ontwikkeling van het kind. Door ideeën en verwachtingen uit te spreken kunnen school en ouders op één lijn komen. School en ouders werken dan samen, ondersteunen elkaar en vullen elkaar aan. Als ouders betrokken zijn bij de school heeft dat een positief effect op het sociale klimaat op de school en daarmee ook op de prestaties van de leerlingen.

De training bereidt leerkrachten voor op het betrekken van ouders bij de school op deze manier. Dat doen we door de training zoveel mogelijk op jouw school af te stemmen. Afhankelijk van hoe ver de school al is in haar visie op thema’s als ‘ouderbetrokkenheid’ en ‘fijne school’ gaan we aan de slag met visievorming, het uitdragen van de visie, ouderbetrokkenheid 3.0, omgaan met bepaald gedrag van ouders, de pijlers van de toolkit, de inzet van de toolkit en succesfactoren bij ouderbetrokkenheid. Leerkrachten worden dus toegerust met kennis, inzichten en vaardigheden die essentieel zijn om ouders te betrekken bij de school.

Contact

“84% van de leerkrachten vindt de training van meerwaarde voor de school.”

“De training (en toolkit) bieden een ontzettend mooie manier om iets neer te zetten. Het is een prachtig instrument en methode om iets neer te zetten.”