Je wilt effectief werken aan een fijne school voor ieder kind. De rol van ouders is daarbij onmisbaar. Hiervoor reiken wij je praktische activiteiten, werkvormen en tips aan.

Met de hele school dezelfde visie hebben op het betrekken van ouders bij de school én deze uitdragen met het hele team. Dat kan je bereiken met onze training.

De training en toolkit zijn effectief. Onder resultaten kan je meer informatie vinden over het onderzoek en de resultaten die de Rijksuniversiteit Groningen gevonden heeft.

null

Een fijne school voor kinderen, ouders en leerkrachten

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Nederlands Jeugd instituut (NJi) hebben de training en toolkit ‘Samen met ouders werken aan een fijne school ’ ontwikkeld. Een fijne sfeer op school is belangrijk voor het algemeen welbevinden van het kind en voor de leerprestaties. Een kind dat lekker in zijn vel zit, leert immers gemakkelijker. Een cruciale factor bij het creëren van een fijne school is de rol van ouders. Hoe kun je werken aan een fijne sfeer op school als je niet op één lijn zit met ouders over hoe je met elkaar omgaat? Of specifieker; hoe kun je pesten effectief tegengaan als school en ouders hier een hele andere kijk op hebben? Veel scholen worstelen met dergelijke vragen.  De toolkit biedt aanknopingspunten voor het verhogen van ouderbetrokkenheid in het algemeen én specifiek bij het creëren van een fijne school.

Doel van de toolkit en training is scholen in het basisonderwijs op een praktische, laagdrempelige manier te helpen om op een positieve manier ouders te betrekken bij de school. De training en toolkit zijn gebaseerd op vier pijlers: ‘Werk aan een duidelijke visie’, ‘Maak een groep van ouders’, ‘Versterk de band tussen leerkracht en ouders’ en ‘Stimuleer structurele informatie-uitwisseling’.

  • In de toolkit staan werkvormen, inspirerende voorbeelden en tips.
  • Sommige scholen zullen goed uit de voeten kunnen met de toolkit. Andere scholen zullen echter extra ondersteuning nodig hebben in de vorm van training. We maken deze training op maat voor jouw school.

Resultaten

De toolkit en training zijn effectief. Tot deze conclusie is de Rijksuniversiteit Groningen gekomen na onderzoek onder 28 basisscholen. Dit onderzoek is uitgevoerd tijdens schooljaar 2015-2016. Bij het onderzoek zijn zowel leerlingen, leerkrachten als ouders betrokken. Alle leerlingen, leerkrachten en ouders hebben twee keer een vragenlijst ingevuld zodat onderzocht kon worden wat er bij alle partijen veranderde. Vanwege de effectiviteit van de training en toolkit is besloten om het materiaal beschikbaar te stellen aan alle scholen in Nederland.

Visie op ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid betekent dat er sprake is van een niet vrijblijvende, gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school, waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind (en de leerling) (Peter de Vries, ebook Ouderbetrokkenheid 3.0, 2013). Om dit te bereiken is het belangrijk om te werken aan de volgende vier pijlers: ‘Werk aan een duidelijke visie’, ‘Maak een groep van ouders’, ‘Versterk de band tussen leerkracht en ouders’ en ‘Stimuleer structurele informatie-uitwisseling’. De toolkit en training zijn gebaseerd op deze vier pijlers.

“Wist je dat: Het betrekken van ouders bij een sociaal veilige school misschien nog wel belangrijker is dan het betrekken van ouders bij cognitieve taken?” door Coby van Niejenhuis