Het doel van de toolkit is om scholen in het basisonderwijs op een praktische en laagdrempelig manier te helpen met het betrekken van ouders bij de school. Dit gebeurt altijd op een positieve manier en met leuke werkvormen.

Aan de hand van de toolkit gaat de school aan de slag met vier pijlers: ‘Werk aan een duidelijke visie’, ‘Maak een groep van ouders’, ‘Versterk de band tussen leerkracht en ouders’ en ‘Stimuleer structurele informatie-uitwisseling’. In de toolkit worden voor iedere pijler leuke activiteiten, werkvormen en tips aangereikt. Ook staan er inspirerende praktijkvoorbeelden in de toolkit. Zo kan de school direct aan de slag met het creëren van ouderbetrokkenheid in het algemeen én ouderbetrokkenheid bij het thema ‘fijne school’. Met behulp van de toolkit kan een school activiteiten inplannen en voorbereiden voor het hele schooljaar.

Bestellen

“Inspirerend en verfrissend, het biedt handvatten om op een andere manier in gesprek te gaan met ouders”

“95% van de leerkrachten vindt de toolkit van meerwaarde voor de school.”